Finansiering + Försäkring = Bättre resultat

Floda Risk & Finans hjälper företag och banker att få en kapitalsnålare verksamhet genom att ta fram alternativa metoder för att hantera risk och ställa säkerheter. Uppläggen varierar beroende på syfte och marknad. Principen för det vi gör kan sammanfattas i tre enkla punkter:

  1. Banker lånar ut pengar mot ställd säkerhet.
  2. Försäkringsbolag bedömer risk i underliggande affär.
  3. Om kostnad för ställd säkerhet är större än riskpremie finns ett arbitrage mellan bank och försäkring.

Vårt fokus är att omvandla den tredje punkten från teori till praktik.

Välkommen att höra av dig!

Martin Atterby

Floda Risk & Finans

 

 

Fflorof intro

Nischad konsult- och mäklarfirma startad 2008. Specialister på att integrera kreditförsäkring med finansiering. 

FINANSIERING

Sälj eller belåna fakturor, exportfactoring, garantiutställande, leverantörsfinansiering, importfinansiering? Bättre villkor utan att byta bank? Överblicka marknaden här! Ansök enkelt den tjänst du behöver, så kontakter vi dig för att prata igenom och bestämma vad som bör göras!

 

FÖRSÄKRING

Försäkra insolvensrisken i dina fakturor - sänkt risk ger lägre  finansieringskostnad eller ökad belåningsgrad. Har du handel med tillväxtländer? Läs om politisk risk försäkring! Vill du bli bättre på att hantera ditt eget riskbärande - vi hjälper dig att utforma dina egna försäkringar, med eller utan återförsäkring.

KAPITALLOGISTIK

Kapital är en nödvändig insatsvara i allt företagande. Precis som andra insatsvaror ska man vara uppmärksam på hur mycket som faktiskt behövs och vad det kostar.  Vi tittar på hela flödet i verksamheten och ger konstruktiva förslag. Trimma ner kapitalförbrukningen i ditt företag idag!