Finansiering + Försäkring = Bättre resultat

Vi är experter på att samordna bank och försäkring när det gäller kreditrisker. Uppläggen varierar beroende på syfte och marknad. Processinriktade system som kan ge operationell säkerhet och tidseffektiv hantering av 100-tals eller 1000-tals enskilda transaktioner för SME-industrin, skiljer sig från upplägg som behövs för stora nyckeltalsdrivna koncerner.

Floda Risk & Finans hjälper företag och banker att få en kapitalsnålare verksamhet genom att utveckla metoder och processer för att hantera risk. 

Välkommen!

 

 

 

Fflorof intro

Vi hjälper företag och banker att få en kapitalsnålare verksamhet genom att utveckla kapaciteten för riskhantering.

FINANSIERING

Sälj eller belåna fakturor, exportfactoring, garantiutställande, leverantörsfinansiering, importfinansiering? Bättre villkor utan att byta bank? Överblicka marknaden här! Ansök enkelt den tjänst du behöver, så kontakter vi dig för att prata igenom och bestämma vad som bör göras!

 

FÖRSÄKRING

Försäkra insolvensrisken i dina fakturor - sänkt risk ger lägre  finansieringskostnad eller ökad belåningsgrad. Har du handel med tillväxtländer? Läs om politisk risk försäkring! Vill du bli bättre på att hantera ditt eget riskbärande - vi hjälper dig att utforma dina egna försäkringar, med eller utan återförsäkring.

KAPITALLOGISTIK

Kapital är en nödvändig insatsvara i allt företagande. Precis som andra insatsvaror ska man vara uppmärksam på hur mycket som faktiskt behövs och vad det kostar.  Vi tittar på hela flödet i verksamheten och ger konstruktiva förslag. Trimma ner kapitalförbrukningen i ditt företag idag!