Om oss

Floda Risk & Finans är en konsult- och mäklarfirma som via förmedling till tredje part och eget konsultarbete arbetar för att frigöra rörelsekapital och sänka risk och kapitalkostnad.

 

Verksamheten startades 2008 och består av en grupp personer med lång erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa företag med finansiering och riskhantering.

 

Vårt uppdrag är att ge dig alla de verktyg som behövs för att driva en kapitalsnålare verksamhet. Vi ska bidra till att uppnå väsentliga och bestående minskningar i din kapitalkostnad.

 

Vår affärsmodell bygger på en kombination av djup kompetens inom finansiering och riskhantering, kunskap om kundens verksamhet och nära samverkan med ledande aktörer inom finansiering och försäkring.

 

Våra kunder är ofta medelstora verkstadsbolag, men vi utvecklar även skräddarsydda lösningar till globala industrigrupper, ibland i direkt samverkan med - eller på uppdrag av - banker. Vi kan därför enkelt överföra erfarenhet och kompetens från storbolagsmiljö till mindre och medelstora bolag med tillväxtambitioner.

 

Vad vi bidrar med:

Vad vi bidrar med1

 

  

Ledning

 

Martin Atterby

Martin har omfattande erfarenhet inom försäkring med fokus på kreditrisker, landrisker och projektfinansiering. Ansvarsbefattningar i Sverige, Bermuda och New York. Martin har även arbetat med att sätta upp användarägda kreditförsäkringsbolag (captives och transformers) för affärsbanker, investmentbanker och industribolag. Martin är registrerad försäkringsförmedlare och har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Stefan Markiewicz

Stefan har i mer än 20 år arbetat som managementkonsult och i ledande befattningar inom industrin med övergripande ansvar för affärsutveckling, uppbyggnad av nya enheter, rekonstruktioner och företagsförvärv. Placering i Sverige och London med arbete inom Data/Telekom/Finansiering och oljeindustrin. Stefan har en ingenjörsexamen från Linköpings Universitet.

 

Johan Hestréus

Johan har 30 års erfarenhet från industri- och banksektorn med ledande befattningar i Sverige och USA. Har utvecklat  Customer Finance för industribolag (leasing- och exportkreditlösningar). Strukturerad finansiering för banker inom trade, export och projektfinansiering samt ansvar för att leda ränte- och valutahandeln. Senior Banker med ansvar för kundrelation mot medelstora och stora företag samt sektoransvarig för telekom. Johan har en civilekonomexamen från Internationella Ekonomlinjen i Uppsala.