Vanliga frågor & Användarvillkor

Här hittar du vanligt förekommande frågor om hur det fungerar att handla upp finansiering eller försäkring via Floda Risk & Finans.

Här finns också de användarvillkor som ligger till grund för din relation till Floda Risk & Finans.

 

feature truck

Enkel process:

1. Du bestämmer vad du vill ha

Du gör en kravspecifikation där du beskriver den finansieringstjänst du önskar och hur mycket den får kosta. FRF har försäkringsbaserade program med tre inriktningar:
1. Sänkt räntekostnad på den finansiering du har idag
2. Ökad belåningsgrad
3. Frigöra kapital – för t.ex. investeringar eller minskad belåning

2. Hur ser totalbilden ut?

Ni förser oss med det underlag som behövs för att utforma ett lösningsförslag. Underlaget innehåller uppgifter om kundfordringar, existerande finansieringsvillkor, bolagets verksamhet, investeringsbehov, etc.

3. Vi stämmer av med er

Vi stämmer av med er och går igenom presentation och önskemål innan vi inleder samtal med våra samarbetspartners.

4. Leverans enligt specifikation

Vi återkommer till er med ett finansieringsupplägg som ligger inom ramarna för er kravspecifikation.

5. Ni väljer själva om ni vill gå vidare eller inte

Ni väljer själva om och när ni vill gå vidare och placera finansieringen.