Våra Tjänster

Kapitalhantering är en stor del av företagets lönsamhet - idag och imorgon.

Floda Risk & Finans förmedlar transaktioner inom finansiering och försäkring. Vi tar också på oss projektansvar för hela systemleveranser inom finansiering och riskhantering. Vi arbetar inom tre affärsområden: Finansiering, Försäkring och Kapitallogistik.

Vår affärsmodell bygger på en kombination av djup teknisk kompetens, kunskap om våra kunders verksamhet och samverkan med ledande banker, finansbolag och försäkringsbolag.

 

 

feature forklift

FINANSIERING

Fakturafinansiering och Garantier

Vi har etablerade samarbeten med ett flertal banker, finansbolag och försäkringsbolag för att ställa ut garantier, sätta upp program för leverantörs- eller fakturafinansiering – inom Sverige, på export eller för lokal försäljning från utländskt dotterbolag.

För särskilda behov hjälper vi dig också att utforma finansieringen, ta fram presentationsmaterial och genomföra presentationer för att sålla fram de mest lämpade kandidaterna.

 

 

FÖRSÄKRING

Försäkring för kreditrisk och politisk risk

Kapitalkostnad och risk hänger ihop. En generell kreditförsäkring uppgraderar indirekt totala kundfordringar till försäkringsbolagets egen höga kreditvärdighet. Vi hjälper dig att hitta rätt avvägning mellan risk och kapitalkostnad.

Vi har erfarenhet av att utforma och upphandla försäkringsprogram för kreditrisk och politisk risk för industribolag och banker. Vi arbetar med en bred flora av högt specialiserade försäkringsgivare inom dessa områden, både i Sverige och internationellt.

 

KAPITALLOGISTIK

Minskad kapitalbindning över hela linjen

Vi hjälper dig att förbättra ditt företags lönsamhet genom att minska behovet av kapital använt i verksamheten.

Många gånger görs detta bäst inte genom att handla upp finansiella tjänster, utan genom eget hårt arbete. Vi arbetar efter ett 5-punktsprogram som visat sig ha stor betydelse för det totala kapitalbehovet. I nära samverkan med er identifierar vi, planerar och genomför åtgärder inom ditt företag som syns på nedersta raden i resultaträkningen. Minskat kapitalbehov är ofta den billigaste finansieringen.