Fakturafinansiering

Enkel och säker on-line hantering av kreditrisken i kundfordringarna.

Hjälper finansiär och kund kontrollera risken. Därför får kund bättre finansiering. 

Kund och finansiär har full överblick genom en gemensam portal i vårt marknadsledande affärssystem, uppkopplat mot försäkringsgivare och flera informationsdatabaser. 

Beprövat system med många tusen nöjda bankkunder.

 

En undersökning från Business Sweden visar att SME-sektorn är underkapitaliserad. För stora bolag är det tvärtom.

Ny typ av finansiering för företag

Det här är ett nytt koncept för Sverige som revolutionerat fakturafinansieringen i England under senaste decenniet. Det bygger på tre delar:

  • ett kreditförsäkringsvillkor som är utformat från grunden för att adressera fakturafinansiering ur ett bankperspektiv 
  • ett affärssystem som hanterar trepartsrelationen mellan försäkringsbolag, bank och bankens kund på ett smart och säkert sätt
  • ett nytt kunderbjudande från bank som gör det möjligt för banken att också låta kunden ta del av försäkringens värde.

Upplägget går bra att använda för fakturaköp men det stora värdet ligger i att banken kan erbjuda samma typ av risktäckning - och frigöra samma mängd kapital - som vid fakturaköp, men inom ramen för fakturabelåning med endast en motpart och med bibehållen regress på kund.

Det ger dig som finansiär ett mycket användbart redskap för att vässa ditt erbjudande och ta fram en attraktiv lösning för din kund. Vi hjälper dig träna din säljkår för att identifiera kundnytta i den enskilda situationen.

Exempel på när upplägget underlättar finansiering:

  • Hanterar fordringar banken har svårt att värdera, exempelvis vid export
  • Löser upp begränsningar i det belåningsbara utrymmet vid koncentrationsrisker på enstaka, stora köpare
  • Ersätter eller kompletterar andra säkerheter, exempelvis personlig borgen
  • För att erbjuda högre, generell belåningsgrad
  • Ger kunden möjlighet att täcka kreditrisken i hela reskontran – inte bara på sålda fakturor
  • Ger kunden ett verktyg för prospektering och försäljning

Den här tjänsten levereras i ett exklusivt samarbete med CI Group Ltd. som utvecklat det underliggande affärssystemet. Vi är skandinavisk agent för CI Group och det system som idag servar många tusen nöjda bankkunder. 

cigroup